Trend to follow: Popular Style in Spring 2015/ Tomboy

1:50 AM The Morning Star 0 Comments

Did you know what style is becoming the most popular in this spring? Yeah, Tomboy girl! So cool.
 Loose, big trench with wide leg pants=definitely defines tomboy style in 2015 Spring. 

Сүүлийн үед хамгийн их дэлгэрч, гудамжны загвар болон загварын тайзыг эзэгнээд буй Томбой стиль буюу эрэгтэй хэв маягаар хувцаслах нь энэ хаврын мода болж байна. 
Сул пальто+өргөн өмд= 2015 оны Tомбой стилийн төгс зохицол

Here are some brands' new collections/Tomboy style

Micheal Kors, SS15

Street style is all about Tomboy now, too!Aimee Song(I love her style so much<3)


 One of famous fashion bloggers in the world who represents the Tomboy style the most is Zanita Whittington for me. Check out her website: www.zanita.com.au
Миний хувьд уг стилийн томоохон төлөөлөл бол блоггэр Занита. Хэрвээ чи иймэрхүү стиль сонирхдог ингэж хувцаслах дуртай бол түүний сайтаар нэг зочлоод үзээрэй.

Өөрийн стилиэ тодорхойлмоор байвал маш олон загварынхан, блоггэрууд, брэндүүдийг харж судалж, дүгнэx нь өөрийн хэв маягийг тодорхойлоход дөхөм болно шүү

Thanks for checking out..stay tuned xoxo


0 comments: